„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

Scroll to Top